Info pro členy


PROVOZ PLYNOVÝCH DĚL V ROCE 2016PROVOZ PLYNOVÝCH DĚL V ROCE 2016

Spolek „Vinaři z Rakvic“ oznamují spoluobčanům/vinařům, že provozování plynových děl na preventivní ochranu vinic před špačky je v letošním roce ve stejném rozsahu jako v roce 2015, tj. 9 ks plynových děl. Poplatky za uvedenou službu se vybírají od 10. do 31. srpna 2016 ve výši 15,-Kč/ar, každou středu a čtvrtek od 14.00 do 18.00 hod. v obecní vinotéce pod sokolovnou.

Krásný závěr léta přeje výbor spolku „Vinaři z Rakvic“Pozvánka

na základní kurz pro získání osvědčení II. stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 2 zákona 326/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsah základního kurzu pro vydání osvědčení druhého stupně odpovídá Vyhlášce 206/ 2012 Sb. o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky v rozsahu 15 vyučovacích hodin ve dvou dnech. Absolventi obdrží potvrzení o absolvování kurzu který je podmínkou pro získání osvědčení 2. stupně.

Termín konání: 8.4.2015 – 9.4.2015

Místo konání: Rakvice, Restaurace Réva, Dolní 32, 69103 Rakvice

Pozvánka s podrobnými informacemi

Pozvánka s podrobnými
informacemi ke stažení v PDF


PROVOZ PLYNOVÝCH DĚL V ROCE 2014

Občanské sdružení „Vinaři z Rakvic“ oznamují spoluobčanům/vinařům, že provozování plynových děl na preventivní ochranu vinic před špačky je v letošním roce ve stejném rozsahu jako v roce 2013. Poplatky za uvedenou službu zůstávají nezměněny, tj. 10,-Kč/ar a vybírají se od 27. srpna do 24. září 2014 každé pondělí a středu od 16.00 do 18.00 hod. v předsálí zasedací místnosti OÚ.

O provoz našich plynových děl se starají po dobu dvou měsíců (od 18.8. do cca 26.10.) hotaři, kteří svědomitě děla ráno zapínají a v podvečer vypínají. S podněty či stížnostmi ohledně střílejících děl v noci se prosím obracejte na konkrétního vinaře, popř. na Obec Rakvice, která eviduje provozovatele plynových děl. V případě nefunkčního děla na strážních věžích a drátěných klecích volejte nebo pište SMS na kontakt 724124051, Stanislav Kocmánek, který neprodleně zajistí jejich zprovoznění.

Vaše náměty, připomínky nebo případné zkušenosti z jiných obcí rádi uvítáme a můžete je posílat na email vinarizrakvic@seznam.cz (zatím nepřišel žádný námět).

Tuto službu dotuje sdružení vlastními prostředky.

Proto žádáme všechny vlastníky, kteří pronajali či prodali své vinice, aby nám sdělili nového nájemce/vlastníka (netýká se viniční tratě Trkmansko).

Ostatním chronickým neplatičům přejeme klidné spaní, až budou číst toto psaní a posléze v podzimním čísle zpravodaje odtajněni.

Děkujeme všem poctivě-smýšlejícím spoluobčanům / vinařům, kteří včas hradí poplatky a velké díky patří obzvlášť těm, kteří provozují vlastní děla nebo používají ochranné sítě a přesto přispívají poměrnou částkou, aby byla prevence proti špačkům zachována a škody na vinicích byly co nejmenšího rozsahu.

Krásné babí léto přeje výbor občanského sdružení „Vinaři z Rakvic“
Preventivní ochrana vinic proti náletům špačka obecného

Ochranu vinic proti náletům špačka zajišťovala obec Rakvice pro vinaře od roku 2004. Z důvodu špatné platební morálky některých místních vinařů a stálých stížností od ne-vinařů, se rozhodla již v roce 2008 tuto službu nezajišťovat.
Naše sdružení se rozhodlo počínaje rokem 2008 převzít toto břemeno na sebe a s obcí se dohodlo o pronájmu 9-ti plynových děl, tzv. na zkoušku.


Osoby zodpovědné za sdružení:

Kocmánek Stanislav, tel.: 724 124 051
Straka Rostislav, tel.: 607 673 645

e-mail: vinarizrakvic@seznam.czvinohrad

Obec Rakvice